Kamionki w STOP CHAM

W dniu wczorajszym na portalu STOP CHAM, został umieszczony film z miejscowości Kamionki. Pewien kierowca BMW pokazuje jak szanuje rowerzystów poruszających się drogą publiczną i to w dodatku kobiety.
Pamiętajcie wszyscy jesteśmy użytkownikami drogi.

Na portalu umieszczono relacje ze zdarzenia:

Kamionki koło Poznania. Pan w BMW nadużył sygnału dźwiękowego i wyprzedził na centymetry dwie rowerzystki, po czym zajechał rowerzystkom drogę, gwałtownie hamując i stwarzając zagrożenie na drodze (rowerzystka musiała ostro hamować). Zatrzymał bezzasadnie pojazd i zablokował jezdnię, po czym wyszedł z auta i szybko zmierzając w ich stronę groził cyklistkom. Musiały się natychmiast wycofać, bo mogło się skończyć nieciekawie i powiedzieć, że go zgłoszą by się opamiętał. Nie udało się nagrać jego twarzy i też niewiele słychać, bo kamera była na kierownicy w obudowie a nagrywająca się odwróciła. Byli świadkowie, z którymi chwilę rowerzystki rozmawiały. Musiały poczekać aż krewki i męski kierowca BMW łaskawie odjedzie.”

Źródło: STOP-CHAM

Zacznijmy od rzeczy absolutnie podstawowej. Chodnik z dopuszczonym ruchem rowerów (oznakowany znakami C-16 i T-22) to nie to samo co droga dla rowerów i pieszych (oznakowana znakiem C-13-16).

O ile bowiem droga dla rowerów i pieszych jest dla rowerzysty obowiązkowa i za nie jechanie nią może grozić mandat, o tyle chodnik z dopuszczonym rowerem nie zobowiązuje rowerzysty do jazdy po nim.

W Kamionkach nie mamy rozbudowanej sieci dróg rowerowych.
O ile w przypadku drogi dla rowerów nie ma wątpliwości, to pojawiła się ona przy drodze dla pieszych i rowerzystów (popularnie zwanej ciągiem pieszo-rowerowym).

Droga ta oznaczona jest znakiem:

 • Facebook
 • Twitter
 • Evernote
 • Pinterest
 • Gmail
 • Print Friendly
 • LinkedIn
 • Blogger
Znak C13/C16

Wielu rowerzystów powołując się na tą zmianę w art.33 Prawo o Ruchu Drogowym argumentowało, że po drodze dla pieszych i rowerzystów nie ma obowiązku jechać, nawet jeśli jest wyznaczona dla naszego kierunku jazdy. Niestety takie rozumowanie jest błędne.

Wszystkie wątpliwości wyjaśnia Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych, które w § 40 definiującym drogę dla pieszych i rowerzystów wyraźnie narzuca obowiązek jazdy po takiej drodze, jeśli jest wyznaczona dla naszego kierunku jazdy.

Podsumowując: rowerzyści mają obowiązek jazdy rowerem po drodze dla pieszych i rowerzystów potocznie określanej ciągiem pieszo rowerowym (CPR) oznakowanej znakami C-13/C-16 z kreską poziomą lub pionową.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 31 lipca 2002 r.w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
Stan prawny aktualny na dzień: 19.06.2016

§ 40 Droga dla pieszych i rowerzystów
Umieszczone na jednej tarczy symbole znaków C-13 i C-16 oddzielone kreską poziomą oznaczają, że droga jest przeznaczona dla pieszych i kierujących rowerami. Kierujący rowerami są obowiązani do korzystania z tak oznakowanej drogi, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym oni poruszają się lub zamierzają skręcić. Ruch pieszych i rowerów odbywa się na całej powierzchni tak oznaczonej drogi.

Umieszczone na jednej tarczy symbole znaków C-13 i C-16 oddzielone kreską pionową oznaczają drogę dla rowerów i drogę dla pieszych położone obok siebie, odpowiednio po stronach wskazanych na znaku. Kierujący rowerami są obowiązani do korzystania z tak oznakowanej drogi, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym oni poruszają się lub zamierzają skręcić.

Przepisy ust. 1 i 2, § 37 ust. 2 i 3 oraz § 39 ust. 1a i 2 stosuje się odpowiednio dla oznaczania końca drogi dla pieszych i kierujących rowerami oraz końca drogi dla rowerów i drogi dla pieszych położonych obok siebie, przy czym znak C-13/C-16 jest odwoływany również znakami C-13 albo C-16.

W przypadku naszej miejscowości tj. Kamionki, występują dwie sytuacje, chodniki oznaczone znakiem C-13/C-16, oraz znak z tzw. tabliczką dopuszczony ruch rowerowy.

 • Facebook
 • Twitter
 • Evernote
 • Pinterest
 • Gmail
 • Print Friendly
 • LinkedIn
 • Blogger

W przypadku tabliczki pod znakowej z napisem dopuszczony ruch rowerowy, nie zmusza to rowerzysty do obligatoryjnego korzystania z chodnika, może on poruszać się, po drodze lub po chodniku.

Najważniejsze byśmy się szanowali, bo w tym samochodzie lub na tym rowerze, może jechać nasza Sąsiadka/Sąsiad ;-).