Chcesz otrzymać dofinansowanie do mikro instalacji fotowoltaicznej? Skorzystaj z programu priorytetowego „Mój prąd”.
Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikro instalacji fotowoltaicznych.

Termin drugiego naboru od 13.01.2020 r. do 18.12.2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Dofinansowaniu podlegają instalacje PV o mocy 2-10 kW. Dofinansowanie w formie dotacji obejmuje do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.
Dofinansowaniu podlegają instalacje niezakończone przed dniem 23.07.2019 r., natomiast projekt musi być zakończony przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Informacji o programie „Mój Prąd” udzielają Doradcy Energetyczni Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”: na stronie Projektu Doradztwa Energetycznego wybierz województwo wielkopolskie.

Wnioski należy składać w formie papierowej na formularzu, z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy lub poprzez formularz udostępniony na portalu GOV.pl. lub na stronie https://mojprad.gov.pl/

.