Już od poniedziałku można rozliczyć się z urzędem skarbowym.
Nie wszyscy jeszcze korzystali, ale można bardzo łatwo rozliczyć się za pomocą e-deklaracji.

Urząd przygotował rozliczenie dla każdego, wystarczy wejść na stronę podatki.gov.pl
Wybrać Twój E-PIT, oraz zalogować się do niego.

Twój e-PIT to zeznanie podatkowe PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-38

Później wyświetli Ci się Twoje rozliczenie indywidualne, gdy rozliczasz się wspólnie z Żoną/Małżonkiem, musisz tą opcje wybrać w górnej zakładce i zalogować go, wtedy pobiorą się jego dane i formularz PIT zostanie ponownie przeliczony.
W przypadku gdy przysługują ulgi należy je wybrać w dziale ulg.

W zakładce Twoje Dane Źródłowe – wyświetlą się Państwu wszystkie PIT które otrzymali Państwo od pracodawców oraz na podstawie których dokonano wyliczenia.

Pamiętaj sprawdzić do jakiego urzędu skarbowego kierowany jest Twój PIT i jaki podany jest adres zamieszkania.
W zależności od tych danych Twoje środki trafia do Gminy Kórnik lub w inne miejsce.
Z całego podatku dochodowego, który odprowadzili mieszkańcy do urzędu skarbowego w 2018 roku, 37,98% wróciło do budżetu gminy, w której mieszkają.

Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, roczne PIT-y powinny być składane w urzędzie skarbowym według miejsca zamieszkania, a nie zameldowania. Jest to obowiązek, o którym często Podatnicy nie wiedzą i tym samym zasilają budżety innych gmin. Dlatego jeśli chcemy poruszać się po lepszych drogach, chcemy, aby gmina budowała przedszkole czy szkołę, realizowała inwestycje pozwalające wygodniej i bezpieczniej mieszkać, zadbajmy o fundusze na te zadania. Wszyscy możemy się do tego przyczynić. Jak to zrobić? Po pierwsze, należy złożyć PIT do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu (ul. Dolna Wilda 80, 61 – 501 Poznań), wskazując tam faktyczne miejsce zamieszkania, a więc adres na terenie naszej gminy. Po drugie, powinniśmy zaktualizować swój adres zamieszkania,

  • Facebook
  • Twitter
  • Evernote
  • Pinterest
  • Gmail
  • Print Friendly
  • LinkedIn
  • Blogger