Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla wsi Czmoń, w rejonie ulic Pod Lasem, Leśnej, Zielonej, Topolowej, Strażackiej, Lipowej, Świerkowej i Bnińskiej, gmina Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 16 marca 2020 r. do 7 kwietnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik. Projekt planu dostępny będzie w okresie wyłożenia również na stronie www.kornik.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 marca 2020 r. w budynku OSP w Czmoniu, ul. Strażacka 32,  62-035 Czmoń o godz. 16:00.  


Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum miasta Kórnika, w rejonie Placu Niepodległości i ulic: Poprzecznej, Dworcowej, 20 Października i Średzkiej, gmina Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 16 marca 2020 r. do 7 kwietnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 marca 2020 r. w budynku OSP Kórnik, ul. 20 Października 93, 62-035 Kórnik o godz. 16:00.


Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Robakowie w rejonie ul. Polnej, gmina Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 16 marca 2020 r. do 7 kwietnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2020 r. w budynku świetlicy wiejskiej, ul. Szkolna 1,  62-023 Robakowo o godz. 16:00.


Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów: Biernatki, Dębiec i Prusinowo – etap I,  gm. Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 16 marca 2020 r. do 7 kwietnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2020 r. w świetlicy wiejskiej w Biernatkach, ul. Główna 25, 62-023 Biernatki o godz. 16:00.