Sezon rowerowy zaczął się na dobre.

Zacznijmy od rzeczy absolutnie podstawowej. Chodnik z dopuszczonym ruchem rowerów (oznakowany znakami C-16 i T-22) to nie to samo co droga dla rowerów i pieszych (oznakowana znakiem C-13-16).

O ile bowiem droga dla rowerów i pieszych jest dla rowerzysty obowiązkowa i za nie jechanie nią może grozić mandat, o tyle chodnik z dopuszczonym poruszaniem się rowerem nie zobowiązuje rowerzysty do jazdy po nim.

W Gminie Kórnik nie mamy rozbudowanej sieci dróg rowerowych.
O ile w przypadku drogi dla rowerów nie ma wątpliwości, to pojawiła się ona przy drodze dla pieszych i rowerzystów (popularnie zwanej ciągiem pieszo-rowerowym).

Ciąg pieszo-rowerowy oznaczony jest znakiem:

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie znak_c1316-300x300.png
 • Facebook
 • Twitter
 • Evernote
 • Pinterest
 • Gmail
 • Print Friendly
 • LinkedIn
 • Blogger
Znak C13/C16

Wielu rowerzystów powołując się na tą zmianę w art.33 Prawo o Ruchu Drogowym argumentowało, że po drodze dla pieszych i rowerzystów nie ma obowiązku jechać, nawet jeśli jest wyznaczona dla naszego kierunku jazdy. Niestety takie rozumowanie jest błędne.

Wszystkie wątpliwości wyjaśnia Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych, które w § 40 definiującym drogę dla pieszych i rowerzystów wyraźnie narzuca obowiązek jazdy po takiej drodze, jeśli jest wyznaczona dla naszego kierunku jazdy.

Podsumowując: rowerzyści mają obowiązek jazdy rowerem po drodze dla pieszych i rowerzystów potocznie określanej ciągiem pieszo rowerowym (CPR) oznakowanej znakami C-13/C-16 z kreską poziomą lub pionową.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 31 lipca 2002 r.w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
Stan prawny aktualny na dzień: 19.06.2016

§ 40 Droga dla pieszych i rowerzystów
Umieszczone na jednej tarczy symbole znaków C-13 i C-16 oddzielone kreską poziomą oznaczają, że droga jest przeznaczona dla pieszych i kierujących rowerami. Kierujący rowerami są obowiązani do korzystania z tak oznakowanej drogi, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym oni poruszają się lub zamierzają skręcić. Ruch pieszych i rowerów odbywa się na całej powierzchni tak oznaczonej drogi.


Umieszczone na jednej tarczy symbole znaków C-13 i C-16 oddzielone kreską pionową oznaczają drogę dla rowerów i drogę dla pieszych położone obok siebie, odpowiednio po stronach wskazanych na znaku. Kierujący rowerami są obowiązani do korzystania z tak oznakowanej drogi, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym oni poruszają się lub zamierzają skręcić.

Przepisy ust. 1 i 2, § 37 ust. 2 i 3 oraz § 39 ust. 1a i 2 stosuje się odpowiednio dla oznaczania końca drogi dla pieszych i kierujących rowerami oraz końca drogi dla rowerów i drogi dla pieszych położonych obok siebie, przy czym znak C-13/C-16 jest odwoływany również znakami C-13 albo C-16.

A co w przypadku gdy mamy informacje o ruchu pieszym z tabliczką pod znakową dopuszczony ruch rowerowy?

Tak jak już wcześniej wspomnieliśmy w przypadku tabliczki pod znakowej z napisem dopuszczony ruch rowerowy, nie zmusza to rowerzysty do obligatoryjnego korzystania z chodnika, może on poruszać się, po drodze lub po chodniku.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie dopuszczony-ruch-rowerowy-kamionki.jpg
 • Facebook
 • Twitter
 • Evernote
 • Pinterest
 • Gmail
 • Print Friendly
 • LinkedIn
 • Blogger
C-16 i T-22

Rowerzysta może korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, gdy:

 • opiekuje się osobą w wieku do 10 lat kierującą rowerem,
 • szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 metry i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów,
 • warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź czy gęsta mgła).

Kilka uwag do kierowców.

Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu zachować szczególną ostrożność, a zwłaszcza bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu. W razie wyprzedzania roweru, wózka rowerowego, motoroweru, motocykla lub kolumny pieszych odstęp ten nie może być mniejszy niż 1 m.

Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu zagrożone jest sankcją w postacji mandatu kredytowanego w wysokości 300zł.

Drugi bardzo ważny przepis o którym kierowcy często zapominają, to ustąpienie pierwszeństwa rowerzyście w momencie skręcania w prawo.

Art. 27 pkt 1a Prawa o ruchu drogowym: „Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić”

Obowiązki rowerzysty

Oczywiście rowerzyści też posiadają szereg obowiązków, a jednym z nich jest obowiązkowe wyposażenie rowerów.

Wielu rowerzystów ma problem szczególnie z porządnym oświetleniem, a tu chodzi w końcu o ich bezpieczeństwo.
Bardzo ważnym punktem i bardzo często nie przestrzeganym jest przeprowadzanie roweru przez przejście dla pieszych.

 • Facebook
 • Twitter
 • Evernote
 • Pinterest
 • Gmail
 • Print Friendly
 • LinkedIn
 • Blogger
Czerwone tło jest nie obowiązkowe.

Wynika to wprost z artykułu 26 ustawy prawo o ruchu drogowym:

3. Kierującemu pojazdem zabrania się:
3) jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych.

Wyjątkiem od tej zasady jest przekraczanie jezdni po przejeździe dla rowerzystów.

przejazd dla rowerzystów – powierzchnię jezdni lub torowiska przeznaczoną do przejeżdżania przez rowerzystów, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi;

Taki przejazd jest wyraźnie widoczny obok przejścia dla pieszych i najczęściej występuje w miejscu skrzyżowania drogi rowerowej i jezdni.