W dniu dzisiejszym Burmistrz Przemysław Pacholski poinformował, o wyłonieniu inwestorów na budowe nowych Przedszkoli w Gminie Kórnik:

Drodzy Mieszkańcy!

Dzisiaj, wraz z wiceburmistrzem Sebastianem Wlazłym i kierownikiem Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej Ewą Soczyńską, odbyłem spotkanie z inwestorami, których oferty zostały wybrane jako najkorzystniejsze w procedurze konkursowej dotyczącej budowy oraz prowadzenie nowych przedszkoli na zasadach placówek publicznych.

Z wielką przyjemnością chcę poinformować, że podczas tego spotkania zostały podpisane 3⃣ listy intencyjne:

📍 z panem Remigiuszem Steinem oraz panem Kacprem Steinem na utworzenie przedszkola publicznego z 6 oddziałami przedszkolnymi dla 160 dzieci w miejscowości Czołowo, ul. Czołowska (działka nr ewid. 259/1 o wydzielonej z całości 1,0167 ha pow. 2800 m2),

📍 z panem Piotrem Swobodą na utworzenie przedszkola publicznego z 5 oddziałami przedszkolnymi dla 125 dzieci oraz 2 oddziałów żłobkowych dla 50 dzieci w miejscowości Robakowo, przy ul. Szkolnej (działki nr ewid. 174/50, 174/51, 174/52, 174/53, suma pow. 3673 m2),

📍 z panem Remigiuszem Steinem, panią Alicją Bortlisz oraz panem Kacprem Stein na utworzenie przedszkola publicznego z 5 oddziałami przedszkolnymi dla 125 dzieci w miejscowości Szczytniki, przy ul. Jeziornej (działki nr ewid. 181/1, 174/1, 179/20 o pow. 2000 m2).

Od 1 września 2021 roku nowe przedszkola będą stanowić korzystne uzupełnienie sieci przedszkoli publicznych w Mieście i Gminie Kórnik.
Źródło: Burmistrz Przemysław Pacholski