Już nie cały miesiąc pozostał do uruchomienia rekrutacji do Przedszkoli w Gminie Kórnik. Poniżej prezentujemy obowiązujące terminy w rekrutacji 2021/2022.

Zarządzenie Nr 9/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 20 stycznia 2021 r.  w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Mieście i Gminie Kórnik – pobierz PDF

Uchwała XXXI/381/2017 z dnia 22 lutego 2017 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów publicznych szkół podstawowych dla których Miasto i Gmina Kórnik jest organem prowadzącym – pobierz PDF

Strona z rekrutacją: http://www.gminakornik.przedszkola.vnabor.pl/

Share.

Leave A Reply

Exit mobile version