Od dnia dzisiejszego pozostał miesiąc do uruchomienia rekrutacji do Szkół Podstawowych w Gminie Kórnik. Poniżej prezentujemy harmonogram naboru:

Zarządzenie Nr 10/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do klas I szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Kórnik – pobierz PDF

Uchwała XXXI/381/2017 z dnia 22 lutego 2017 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów publicznych szkół podstawowych dla których Miasto i Gmina Kórnik jest organem prowadzącym – pobierz PDF

Rekrutacja: http://www.gminakornik.podstawowe.vnabor.pl

Share.

Leave A Reply

Exit mobile version