Rada Ministrów wydała projekt rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej, obowiązującej w 2022 roku. Ponieważ nie doszło do ustalenia wysokości minimalnego wynagrodzenia na forum Rady Dialogu Społecznego, Rada Ministrów zobowiązana jest do ustalenia minimalnego wynagrodzenia w drodze Rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku nie prowadza znaczących zmian w stosunku do wcześniejszych propozycji rządu.

Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku wzrosła do wysokości 3000 zł brutto, natomiast  minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wynieść ma 19,60 zł brutto.

Share.

Jeden komentarz

  1. Pingback: Płaca minimalna w 2022 roku wzrośnie. Znamy kwotę. - Gmina Kórnik - Niezależny portal mieszkańca.

Leave A Reply

Exit mobile version