Wnioski o dodatek osłonowy od piątku będzie można składać w urzędach gmin. Dodatek osłonowy został dziś opublikowany w dzienniku ustaw. Pani Minister Ana Moskwa, podpisała również rozporządzenie dotyczące wzoru wniosku. 

Dodatek osłonowy

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Tarcza antyinflacyjna

Jak podkreślała podczas poniedziałkowej konferencji minister Anna Moskwa, dodatek osłonowy jest jednym z kluczowych elementów tzw. tarczy antyinflacyjnej, która zakłada także obniżenie podatku VAT i akcyzy na gaz.

Decyzja administracyjna – tylko gdy nie ma prawa do dodatku osłonowego

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.
Decyzji wymaga tylko:

  • odmowa przyznania dodatku osłonowego,
  • uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz
  • rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego.

Źródło: Gov.pl

Share.

Leave A Reply

Exit mobile version