Ruszyło kolejne głosowanie na zadania w tegorocznym Budżecie Obywatelskim. Zachęcamy do głosowania wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Kórnik. Na głosowanie poświęcisz tylko chwilę, a z efektów będziesz cieszyć się przez kolejne kilka lat.

Zgłoszone zadania:

1. Bezpieczny i Nowoczesny Teren Rekreacyjny w Błażejewie

Rodzaj: duże
Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

Zobacz szczegóły 

Na istniejącym terenie rekreacyjnym w Błażejewie konieczne są zmiany zwiększające bezpieczeństwo oraz poprawienie infrastruktury obiektu. Postawienie wiaty piknikowej, monitoring, domek gospodarczy, skanalizowanie i zasypanie rowu melioracyjnego.

2. Polana Piknikowa z Wigwamem w Żernikach

Rodzaj: duże
Koszt po weryfikacji: 400 000 zł

Zobacz szczegóły 

Na działce o numerze 22/19 , obok boiska sportowego jest działka z przeznaczeniem na cele sportu i rekreacji .
Teren blisko rzeczki Kopla, więc propozycja powstania Polany Piknikowej wraz z Wigwamem będzie pięknym elementem wśród rzeki i otaczającej przyrody .

3. Miasteczko Ruchu Drogowego w Mościenicy

Rodzaj: duże
Koszt po weryfikacji: 400 000 zł

Zobacz szczegóły 

Utworzone zostanie miejsce bezpieczne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kórnik, które będzie służyć do nauki jazdy na rowerze zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego. Zadanie obejmuje wykonanie projektu miasteczka, które składać będzie się wydzielonego placu, posiadającego jezdnie i skrzyżowania okrężne dla ruchu rowerowego. Miasteczko rowerowe umożliwi praktyczne ćwiczenia w warunkach zbliżonych do rzeczywistości. 

4. Śnieg co roku w Robakowie!

Rodzaj: duże
Koszt po weryfikacji: 400 000 zł

Zobacz szczegóły 

Projekt zakłada zakup zestawu do sztucznego naśnieżania górki saneczkowej oraz wykonanie niezbędnej infrastruktury wraz z dokumentacją, w nowo powstającym parku, w sołectwie Robakowo-wieś.

5. Kórnik – Bnin – Park linowy nad promenadą dla małych i dużych.
Niski tor linowy.

Rodzaj: duże
Koszt po weryfikacji: 286 000 zł

Park linowy bez asekuracyjny, „Niski tor linowy” rozpoznawalny w Europie pod hasłem „Low Rope Curse”. Powstanie innowacyjnego placu zabaw przyczyni się do zwiększenia bazy rekreacyjnej dla najmłodszych mieszkańców gminy oraz wpłynie na urozmaicenie form rekreacji.

Zobacz szczegóły 

6. A my jeździmy, a my skaczemy !!! Ten Pumptrack nie jest robiony dla ściemy!!! Czmoń

Rodzaj: duże
Koszt po weryfikacji: 400 000 zł

Zobacz szczegóły 

Zadanie polega na wybudowaniu dwóch torów rowerowo-rolkowych o nawierzchni asfaltowej. Pierwszy tor dla dzieci młodszych – tor o szerokości 3m z muldami na wysokość maksymalnie 60cm o długości 40mb, prostopadle do ulicy Lipowej wzdłuż dłuższego boku planowanej działki inwestycyjnej 218/1.
Drugi tor dla starszych dzieci i młodzieży o wysokości  maksymalnie 1,5m i szerokości 1,2m oraz długości minimalnie 180m.

7. Tężnia solankowa – zdrowie i ekologia w Kórniku

Rodzaj: duże
Koszt po weryfikacji: 400 000 zł

Zobacz szczegóły 

Zadanie polega na budowie tężni solankowej wraz z infrastrukturą do korzystania z niej (m. in. ławeczki). Teżnia solnakowa będzie doskonałym uzupełnieniem promenady nad Jeziorem Kórnickim. Wytwarzany przy tężni mikroklimat jest bardzo skutecznym wsparciem w leczeniu wielu schorzeń, a solanka oczyszcza powietrze z wielu szkodliwych składników.

8. Ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne w Szczodrzykowie

Rodzaj: duże
Koszt po weryfikacji: 400 000 zł

Zobacz szczegóły 

Budowa wielofunkcyjnego boiska o wymiarach 32 x 19 m, z nowoczesną nawierzchnią modułową polipropylenową na działce nr działki 18/30 przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie, ul. Ogrodowa 21. Boisko wielofunkcyjne będzie składać się boiska do koszykówki 28 x 15 m z obrzeżem 2m, boiska do tenisa ziemnego 23,77 x 10,973 m oraz boiska do siatkówki 18 x 9 m.

9. CBA – Centrum Borówieckiej Aktywności – sąsiedzka przystań relaksu (ścieżka edukacyjna, ogród deszczowy, siłownia plenerowa, łąka kwietna, szachy plenerowe)

Rodzaj: duże
Koszt po weryfikacji: 400 000 zł

Zobacz szczegóły 

W tym roku, chcielibyśmy zakończyć zagospodarowywanie działki z placem zabaw i pumptrackiem m.in. poprzez nasadzenia roślinności i wykonanie alejek, jak również zagospodarować teren wzdłuż ul. Skrytej poprzez budowę ścieżki edukacyjnej oraz przede wszystkim lokując tam urządzenia sprzyjające relaksowi na łonie natury oraz tzw. aktywność cichą, czyli zieleń, alejki i ławki, w tym ławki z hamakami, tak aby nie generować dużego hałasu dla okolicznych mieszkańców. Chcemy również w ramach tej edycji wybudować siłownię pod chmurką wraz ze stanowiskiem do street workoutu, stoły do gier plenerowych (2 szt.)  oraz zaplanować miejsca parkingowe i miejsce ogniskowe (w zagłębieniu terenu).

10. Wybieg dla psów – Kamionki

Rodzaj: duże
Koszt po weryfikacji: 160 000 zł

Zobacz szczegóły 

WYBIEG DLA PSÓW w Kamionkach będzie stanowił nowoczesny i bezpieczny teren rekreacji dla czworonogów z całej gminy, a w szczególności dla psów z KAMIONEK, BORÓWCA, SZCZYTNIK i KONINKA. 

11. Trochę radości w szarej rzeczywistości- kreatywne warsztaty dla dzieci

Rodzaj: małe
Koszt po weryfikacji: 6 000 zł

Zobacz szczegóły 

Celem zadania jest pobudzenie do twórczego działania dzieci z terenu miasta i gminy Kórnik. Zadanie polega na przygotowaniu oraz zrealizowaniu  3  twórczych  warsztatów  DIY (do it yourself)  dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.-każdy z warsztatów będzie przeprowadzony w innej lokalizacji aby umożliwić jak największej liczbie dzieci wzięcie udziału.

12. ŚLADEM ROBACZKA – bieg na orientację w Robakowie

Rodzaj: małe
Koszt po weryfikacji: 29 000 zł

Zobacz szczegóły 

Śladem Robaczka to pierwsza edycja biegu na orientację w Gminie Kórnik na certyfikowanej mapie, przeznaczonej do tego typu zawodów.

13. Cyfrowe Archiwum Społeczne – Kamionki, Koninko, Szczytniki.

Rodzaj: małe
Koszt po weryfikacji: 12 120 zł

Zobacz szczegóły 

Projekt Cyfrowego Archiwum Społecznego zrodził się wskutek obserwowanego na przestrzeni ostatnich 20 lat dynamicznego rozwoju i postępującej urbanizacji północno zachodniej części gminy Kórnik – wsie Kamionki, Szczytniki i Koninko. 

Share.

Leave A Reply

Exit mobile version