W dniu wczorajszym odbyła się dyskusja publiczna nad zmianami studium na zachód od trasy S11. Na spotkanie przybyło wielu mieszkańców. Przedstawicielami z Urzędu Miasta i Gminy Kórnik byli m.in., Wiceburmistrz Sebastian Wlazły oraz Wiceburmistrz Bronisław Dominiak, Wydział Planowania Przestrzennego.

Rozmowy trwały aż 5h od godziny 16:00 do 21:00. Nie brakowało przy tym wielu emocji. Dużym zaskoczeniem dla wszystkich była wykonana przez mieszkańców Trumna, która została wniesiona na sale i ustawiona przed sceną.

Na trumnie widniał napis: Borówiec Las.

Mieszkańcy sprzeciwiali się w szczególności lokalizacji Cmentarza w Borówcu. Głównym argumentem jest sąsiedztwo lasów i brak dróg dojazdowych. Kolejny ważny postulat mieszkańców to zablokowanie budowy drogi powiatowe 2470 której trasa prowadzi z Borowca do Mościennicy samym środkiem pięknego lasu.

Burmistrz Bronisław Dominiak zobowiązał się na spotkaniu do złożenia wniosku do Zarządu Dróg Powiatowych o zdjęcie kategorii drogi powiatowej o numerze 2470P.

W sprawie cmentarza polecono składać uwagi i być może wtedy rozważą inną lokalizacje ale sprawa jest złożona.

Mieszkańcy walczą o swoją okolice i o lasy które nas otaczają !!!

Termin składania uwag ulega przedłużenia do dnia 1 sierpnia 2022 r.

Zachęcamy wszystkich do składania uwag !!!

https://kornik.konsultacjejst.pl/konsultacje/0180efd3-3fb2-4ed7-9b3b-67e345dea4fb

Share.

3 komentarze

  1. Jeszcze my mieszkańcy sołectwa Konarskie zgłosiliśmy swoje uwagi co do tzw. obwodnicy Kórnika, az do naszej wsi Konarskie. Tam gdzie ma być przemysł a teren jest chroniony! To nie było dodane a dostaliśmy głos na samym końcu, tam gdzie są wnioski.

Leave A Reply

Exit mobile version