Szanowni Państwo, 

w związku ze zbliżającym się terminem ogłoszenia otwartego konkursu ofert, w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2022, pragniemy skonsultować „Roczny program współpracy Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” z przedstawicielami organizacji pozarządowych. 

Uważamy, iż Państwa uwagi są najlepszą formą polepszenia efektywności i skuteczności Programu. Dlatego chcielibyśmy Państwa prosić o zaopiniowanie „Projektu Rocznego programu współpracy Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.

W dniu 24 września br. projekt Programu został opublikowany na stronie internetowej Miasta i Gminy Kórnik (kornik.pl i bip.kornik.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik. Wersja papierowa do wglądu jest dostępna w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.

Uwagi dotyczące Programu można kierować do dnia 14 października 2021 r. do Wydziału Komunikacji Społecznej i Inicjatyw Lokalnych, pl. Niepodległości 1, drogą e-mail na adres: robert.jankowski@kornik.pl lub drogą pocztową. 

Dodatkowo zapraszam do kontaktu telefonicznego z pracownikiem Urzędu Robertem Jankowskim, +48 515 229 684 – w celu umówienia spotkania w dogodnym terminie.

Z wyrazami szacunku

Przemysław Pacholski
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik 

Poniżej projekt programu:

UWAGI MOŻNA SKŁADAĆ NA PLATFORMIE: KONSULTACJE JST

Share.

Leave A Reply

Exit mobile version