Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do klas I szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Kórnik. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, określa załącznik do zarządzenia. Przedstawiamy go poniżej.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
i uzupełniającym
Data rozpoczęciaData zakończenia
Złożenie zgłoszenia do szkoły podstawowej
obwodowej lub wniosku o przyjęcie kandydata do
szkoły podstawowej poza obwodem jeśli ta
czynność będzie realizowana w tym samym okresie
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie
przez kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
21.03.2022 r.
godz. 8:00
08.04.2022 r.
godz. 15:00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnienie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
21.03.2022 r.
godz. 08:00
11.04.2022 r.
godz. 15:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych w
postępowaniu rekrutacyjnym
25.04.2022 r.
godz. 15:00
Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli
przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
w postępowaniu rekrutacyjnym
UWAGA: Dotyczy wyłącznie rodziców
kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
podstawowej
26.04.2022 r.
godz. 08:00
05.05.2022 r.
godz. 15:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu
rekrutacyjnym
09.05.2022 r.
godz. 15:00
Publikacja wolnych miejsc16.05.2022 r.16.05.2022 r.
Złożenie zgłoszenia do szkoły podstawowej
obwodowej lub wniosku o przyjęcie kandydata do
szkoły podstawowej poza obwodem jeśli ta
czynność będzie realizowana w tym samym okresie
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie
przez kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym
16.05.2022 r.
godz. 8:00
20.05.2022 r.
godz. 15:00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnienie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym
16.05.2022 r.
godz. 8:00
23.05.2022 r.
godz. 15:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym
06.06.2022 r.
godz. 12:00
Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli
przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym
UWAGA: Dotyczy wyłącznie rodziców
kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
podstawowej
06.06.2022 r.
godz. 12:00
10.06.2022 r.
godz. 15:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu
rekrutacyjnym uzupełniającym
14.06.2022 r.
godz. 15:00

W gminie Kórnik mamy 6 szkół podstawowych:

Share.

Leave A Reply

Exit mobile version