WIZYJNY MONITORING ALARMOWY – to stały zdalny odbiór obrazu z obiektu klienta. Odbywa
się w sposób ciągły 24h lub w ustalonych pomiędzy stronami godzinach .

Prowadzony w sposób systematyczny w przestrzeni znajdującej się w polu widzenia kamer zainstalowanych w określonych punktach na obszarze monitorowanym lub w jego pobliżu.
Monitoring odbywa się w czasie rzeczywistym w oparciu o systemy firmy BOSCH, KRONOS, GANZ.

Każde zdarzenie na obiekcie dzięki zaprogramowaniu systemu jest wywoływane w formie alarmu
wizyjnego i obsługiwane przez Dyspozytora TG. Systemy WMA obsługiwane przez TG cechują
się najwyższym na rynku poziomem jakości dzięki markowemu sprzętowi i wyspecjalizowanej
analityce obrazu.


W przypadku wykrycia zdarzenia alarmowego (włamania, kradzieży, pożaru, zalania itp.) podejmowana jest natychmiastowa interwencja Dyspozytora TG .

Dyspozytor wysyła Grupę Interwencyjną, a w uzasadnionych przypadkach powiadamia Policję lub inne służby.

Systemy WMA realizowane przez TG bardzo dobrze spełniają swoją rolę zarówno na placach
budów jak i wspólnotach mieszkaniowych czy fabrykach, magazynach i budynkach użyteczności
publicznej.


Każda instalacja WMA w ramach umowy jest dodatkowo obsługiwana przez rotacyjne podjazdy
Grup Interwencyjnych, co znacząco wpływa na poziom bezpieczeństwa .

Rozwiązanie to jest odpowiedzią na znaczny wzrost kosztów usług ochrony fizycznej w ostatnich latach bez obniżenia jakości ochrony danego obszaru. WMA obniża koszty ochrony nawet o 80 %TG ALARM SYSTEM legitymuje się polisą ubezpieczeniową PZU do sumy 4 mln.

Zadzwoń lub napisz do naszego przedstawiciela i poznaj ofertę:

tel. 516 – 948 – 600 lub e-mail: stein@tgsecuritypolska.pl

Foldery ofertowe:

Share.

Leave A Reply

Exit mobile version