Już niebawem rozpoczną się prace przy budowie dróg i oświetlenia w miejscowości Szczytniki. W tym roku rozpocznie się budowa drogi ulicy Sowiej, Międzylesie, Szarotkowej, Bratkowej i Miętowej.

Termin:

Data opublikowania na platformazakupowa.pl:29-07-2022 12:14:00
Data zakończenia składania ofert:19-08-2022 10:00:00
Dokładny termin określa zamawiający w Ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) lub zaproszeniu do składania ofert:19-08-2022 10:30:00
Rodzaj:Robota budowlana

Załączniki do postępowania

Pobierz wszystkie poniższe załączniki w formacie ZIP

NAZWAROZSZERZENIEROZMIAR (KB)POBIERZ
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdfpdf3668.57POBIERZ
 SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdfpdf14046.06POBIERZ
 ZAŁĄCZNIK nr 8 – Umowa.pdfpdf6805.69POBIERZ
 ZAŁĄCZNIK nr 9 – Opis przedmiotu zamówienia.pdfpdf2814.69POBIERZ
 ZAŁĄCZNIK nr 10 – Dokumentacja projektowa z Przedmiarami Robót i STWiORB.zipzip64152.37POBIERZ
 ZAŁĄCZNIKI nr 1-7 w wersji WORD.docdoc179POBIERZ

Składanie ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/646003

Share.

Leave A Reply

Exit mobile version