Browsing: Biznes i Finanse

Rada Ministrów wydała projekt rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej, obowiązującej w 2022 roku.…