W wytycznych znalazły się zalecania dotyczące m.in. liczebności grup oraz minimalnej przestrzeni do wypoczynku, zabawy i zajęć. Główny Inspektor Sanitarny wskazuje, że w grupie powinno przebyć do 12 dzieci. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, można zwiększyć liczebność grupy nie więcej niż o 2 osoby.

Jeden z ważniejszych punktów mówi, że minimalna przestrzeń wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jedno dziecko i każdego opiekuna. – dodano również informacje, że nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i uwzględnić meble które zajmują miejsce w danej sali.

Grupa powinna przebywać w wyznaczonej i stałej stali. Z pomieszczenia tego należy usunąć przedmioty, których nie można łatwo i skutecznie dezynfekować. Organizując pracę przedszkola, dyrektorzy powinni ponadto uniemożliwić kontakty poszczególnych grup dzieci oraz maksymalnie ograniczyć kontakty z osobami z zewnątrz.

 • Facebook
 • Twitter
 • Evernote
 • Pinterest
 • Gmail
 • Print Friendly
 • LinkedIn
 • Blogger
 • Facebook
 • Twitter
 • Evernote
 • Pinterest
 • Gmail
 • Print Friendly
 • LinkedIn
 • Blogger
 • Facebook
 • Twitter
 • Evernote
 • Pinterest
 • Gmail
 • Print Friendly
 • LinkedIn
 • Blogger
 • Facebook
 • Twitter
 • Evernote
 • Pinterest
 • Gmail
 • Print Friendly
 • LinkedIn
 • Blogger

Źródło: Gov.pl