Terminy:

Zamieszczenie :21-07-2020 15:16:00
Składanie:04-08-2020 10:00:00
Otwarcie :04-08-2020 10:05:00
Tryb:
Rodzaj:Robota budowlana

Budowa wiaty piknikowej według projektu budowlanego.

  • Opis przedmiotu zamówienia – PDF
  • Projekt budowlany PDF
  • Przedmiar PDF
  • Wzór umowy PDF

Oferty cenowe składamy –> https://platformazakupowa.pl/transakcja/365371