W Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu podpisano umowę na dofinansowanie kosztów przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji pozwalającej na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa mostu nad rzeką Wartą w ciągu nowoprojektowanej drogi powiatowej Luboń – Czapury, od drogi wojewódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr 2460P” w ramach rządowego programu „Mosty dla Regionów”. Stosowne dokumenty podpisali wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk oraz starosta poznański Jan Grabkowski wraz z wicestarostą Tomaszem Łubińskim i skarbnikiem powiatu Renatą Ciurlik.

– To dla nas istotna inwestycja, a zwłaszcza dla mieszkańców tamtego regionu, ponieważ jeśli zostanie zrealizowana, to w znaczący sposób ułatwi dostęp do węzła autostradowego Luboń i drugiej części powiatu – mówił Jan Grabkowski. – Korzystamy ze wszystkich możliwych okazji, aby pozyskiwać środki zewnętrzne na realizację powiatowych inwestycji. I tak też było w tym przypadku, po tym, jak dowiedzieliśmy się o programie „Mosty dla Regionów”. Na ten moment mamy pieniądze na projektowanie, które moim zdaniem potrwa minimum rok – dodał starosta poznański.

Dodajmy, że most w Czapurach ma mieć najwyższą klasę obciążeniową, a jego całkowita długość, wraz ze skrzydłami szacowana jest na 213 metrów. W planach tuż obok mają zostać wybudowane przystanki oraz pętla autobusowa. Obiekt z pewnością wpłynie na rozwój całej aglomeracji poznańskiej, ponieważ bezpośrednio połączy gminy Luboń i Mosina, a pośrednio także Puszczykowo, Komorniki i Kórnik. Całkowity, szacunkowy koszt przygotowania wymaganej dokumentacji wynosi 1 940 000 złotych. Część z tej sumy (388 000 zł) pokryje ze środków własnych powiat poznański.

Źródło: Powiat Poznański
Autor: Tomasz Sikorski