Szkoła Podstawowa nr 1 w Kórniku

ul. Dworcowa 11
62-035 Kórnik
tel.: 61 8 170 196
Dyrektor : Elżbieta Wypijewska

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku

ul. Armii Krajowej 11

62-035 Kórnik
tel. 61 8 170 470
Dyrektor: Zofia Talarczyk
https://sp2kórnik.eu/

Szkoła Podstawowa w Radzewie

ul. Dworzyskowa 3
62-035 Radzewo
tel., fax.: 61 8-170-310
Dyrektor : Krystyna Kiełpińska
http://szkolaradzewo.pl/

Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie

ul. Ogrodowa 21
Szczodrzykowo, 62-035 Kórnik
tel: 61 8-190-542
Dyrektor: Marzena Dominiak
www.spsz.ehost.pl

Szkoła Podstawowa w Kamionkach

 ul. Mieczewska 36
62-023 Kamionki
tel. 882 802 266
Dyrektor: Wojciech Dziuda
http://spkamionki.pl/

Szkoła Podstawowa w Robakowie

ul. Szkolna 3
62-023 Gądki
telefon: 618 171 172
Dyrektor: Bożena Czerniak
http://sprobakowo.kornik.pl