Przedszkola w Gminie Kórnik

Przedszkola publiczne prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego

Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka w Kórniku”
ul. prof. Zbigniewa Steckiego 11
62 – 035 Kórnik
tel. 61 8-170-248
Dyrektor: Beata Krakowska
www.misuszatek.mawe.pl

Przedszkole w Szczodrzykowie
ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik
tel/fax : 61 8-171 827
Dyrektor : Magdalena Jankowiak
www.szczodrzykowo.com

Przedszkole nr 2 Cztery Pory Roku w Kórniku
ul. Jeziorna 16
62-035 Kórnik
Tel. 61 8 170 168
Dyrektor: Iwona Justkowiak
www.poryroku.dziensmyka.pl

Przedszkole w Kamionkach
ul. Porannej Rosy 2, 62-023 Kamionki
tel.: 61 227 60 21
Dyrektor : Agnieszka Askutja
www.przedszkolekamionki.kornik.pl

Przedszkole w Radzewie
ul. Dworzyskowa 3,
62 – 035 Radzewo
tel.: 61 8 170 310
Dyrektor: Krystyna Kiełpińska
http://szkolaradzewo.pl/

Przedszkola publiczne prowadzone przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną

Przedszkole Wodnik Szuwarek
ul. Jeziorna 4b, 62-023 Szczytniki
tel. 570 163 671
www.wodnik-szuwarek.com.pl
Dyrektor – mgr Agnieszka Pawłowska
Osoba prowadząca placówkę:
Alicja Bortlisz, Remigiusz Stein,
Kacper Stein

Przedszkole Owocowy Zaułek
Osiedle Gruszkowe 1, 62 – 035 Błażejewo
tel. 797 561 664
www.owocowyzaulek.pl
Osoba prowadząca placówkę:
Alicja Bortlisz, Remigiusz Stein, Kacper Stein

Przedszkole Tajemnicza Wyspa
Borówiec, ul. Nad Potokiem 2
62-023 Gądki
tel.: 604 780 700
www.tajemniczawyspa.com.pl
Osoba prowadząca: Marcin Chałupka

Przedszkole w Dachowie
ul. Nowina 37, 62-023 Dachowa
tel. 662 117 119
http://www.kolorowepole.pl
Osoba prowadząca placówkę:
Piotr Swoboda