Na ostatniej Sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik, zaprezentowano wykaz przetargów zrealizowanych w styczniu, oraz w trakcie przygotowania.

Na wykazie możemy zobaczyć takie zadania jak:

 • Opracowanie projektu budowlano-architektonicznego i wykonawczego dla budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Gądki wraz z infrastrukturą techniczną, ścieżkami rowerowymi i ciągami komunikacyjnymi (przewidywany termin ogłoszenia: luty 2020 r.)
 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Zwierzynieckiej w Kórniku
  (Przetarg rozstrzygnięty – termin realizacji 7 miesięcy od daty podpisania umowy)
 • Utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego, pozostającego we władaniu ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.
  (Przetarg rozstrzygnięty)
 • Budowa promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego wraz z infrastrukturą – etap III cz. 3
  (Podpisano umowę, Termin realizacji: 30.09.2021 r)
 • Utwardzenie dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych na terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2020 roku
  (Przetarg w trakcie rozstrzygania)
 • Bieżące utrzymanie dróg bitumicznych na terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2020 roku
  (Przetarg w trakcie rozstrzygania)

Wykaz dostępny tutaj –> POBIERZ