Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, roczne PIT-y powinny być składane w urzędzie skarbowym według miejsca zamieszkania, a nie zameldowania. Jest to obowiązek, o którym często Podatnicy nie wiedzą i tym samym zasilają budżety innych gmin. Dlatego jeśli chcemy poruszać się po lepszych drogach, chcemy, aby Gmina Kórnik budowała przedszkole czy szkołę, realizowała inwestycje pozwalające wygodniej i bezpieczniej mieszkać, zadbajmy o fundusze na te zadania. Wszyscy możemy się do tego przyczynić. Jak to zrobić? Po pierwsze, należy złożyć PIT do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu (ul. Dolna Wilda 80, 61 – 501 Poznań), wskazując tam faktyczne miejsce zamieszkania, a więc adres na terenie naszej gminy. Po drugie, powinniśmy zaktualizować swój adres zamieszkania, wypełniając druk ZAP-3 (dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej) lub CEIDG-1 (dla osób prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą). Co ważne – złożenie przedmiotowych dokumentów we wskazanej instytucji jest całkowicie bezpłatne. Spowoduje to, że udział z Państwa podatku dochodowego, trafi do Miasta i Gminy Kórnik.

W 2020 roku zmieniają się terminy składania deklaracji podatkowych. Za 2019 rok rozliczymy się od 15 lutego do 30 kwietnia, wyjątkiem jest PIT-28 który należy złożyć do 2 marca 2020.