Powyżej dane z godziny 17:00 z Ministerstwa Zdrowia.

 

KOMUNIKAT
z dnia 15 marca 2020 r.

Szanowni Państwo, informujemy, że w związku z zagrożeniem epidemicznym koronawirusem SARS-CoV-2 od 16 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. ulega zmianie organizacja pracy Urzędu Miasta i Gminy Kórnik oraz wszystkich jednostek organizacyjnych. Dostęp do pomieszczeń dla interesantów będzie ograniczony.

Nie oznacza to jednak, że Urząd nie będzie pracował. Proszę o załatwianie spraw wyłącznie w formie telefonicznej, korespondencyjnej pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

W przypadku korespondencji tradycyjnej prosimy kierować ją na adres: Urząd Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik.

W przypadku formy elektronicznej korespondencję prosimy kierować przez ePUAP oraz na adresy mailowe: 
kornik@kornik.pl lub bom@kornik.pl
 

Natomiast wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego realizowane będzie na dotychczasowych zasadach po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty.

Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 58 kpa istnieje możliwość przywrócenia terminu do dokonania czynności, której nie dokonano w terminie bez swojej winy. Nie mam żadnych wątpliwości, że obecna sytuacja jest taką okolicznością.

Dla przypomnienia podajemy numery telefonów Wydziałów Urzędu Miasta i Gminy Kórnik:

· Kancelaria Organizacyjna, tel. 61 8 170 411,
· Wydział Eksploatacji i Infrastruktury Technicznej, tel. 61 8 972 603,
· Wydział Gospodarki Nieruchomościami, tel. 61 8 972 618,
· Wydział Inwestycji, tel. 61 8 972 602,
· Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel. 61 8 170 411 w. 616,
· Gospodarka odpadami, tel. 61 8 170 411 w. 590,
· Wydział Koordynacji Współpracy Międzywydziałowej, tel. 61 8 972 612,
· Wydział Oświaty i Polityki Społecznej, tel. 61 830 10 14,
· Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 61 8 170 411 w. 592,
· Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, tel. 61 8972 614,
· Wydział Promocji Gminy, Kultury i Sportu, tel. 61 8 170 411 w. 681,
· Wydział Spraw Obywatelskich, tel. 61 8 170 411 w. 609, (USC) w. 608, w. 660,
· Stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej i działalności gospodarczej, 61 89 72 617.

Biuro Rady Miasta i Gminy Kórnik nie pracuje w dniach 13-22 marca 2020 r.
Proszę o zachowanie spokoju i śledzenie informacji zamieszczanych na www.kornik.pl oraz na oficjalnym profilu facebookowym Miasta i Gminy Kórnik.

Dalsze decyzje będą zależały od rozwoju sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.
 
Z poważaniem,
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
Przemysław Pacholski