Zapraszam do zapoznania się z aktualnymi przetargami trwającymi aktualnie w Gminie Kórnik.
Zachęcam firmy do składania ofert:

  1. Projekt budowlany i wykonawczy budowy drogi 332017P w Kromolicach. >>Więcej<<
  2. Budowa przyłącza wodociągowego wraz z wewnętrzną instalacją wodociągową do Sołeckiego Placu Zabaw „Kamyczek” zlokalizowanego na działce 44/82 przy ulicy Platanowej 20 – 22 w miejscowości Kamionki. >>Więcej<<
  3. Projekt architektoniczno – budowlany i wykonawczy budowy drogi gminnej w Kamionkach w ul. Spacerowej >>Więcej<<
  4. Projekt modernizacji parkingu oraz dziedzińca (wraz z odwodnieniem) na ul. Prowent w Kórniku – dz. nr ewid. 995/2, 958/8 i 958/9, obręb Kórnik. >>Więcej<<
  5. 1) Projekt architektoniczno–budowlany i wykonawczy termomodernizacji Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie, przy ul. Szkolnej 3, 62-023 Gądki.
    2) Projekt architektoniczno–budowlany i wykonawczy rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie, przy ul. Szkolnej 3, 62-023 Gądki. >>Więcej<<
  6. Projekt architektoniczno –budowlany i wykonawczy budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie, przy ul. Szkolnej 3, 62-023 Gądki. >>Więcej<<
  7. Zakup licencji Serwerów i Pakietu Office w wersji MOLP Open License GOV. >>Więcej<<