Arkusze w wersji standardowej. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, są zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl).
Źródło: GOV.pl

J.Polski

Poziom podstawowy

Język polski

Poziom rozszerzony

Matematyka

Poziom podstawowy

Matematyka

Poziom rozszerzony

Przedmioty dodatkowe:

Fizyka

Poziom rozszerzony

Historia sztuki

Język łaciński i kultura antyczna