Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych boiska trawiastego do piłki nożnej KS AVIA Kamionki o powierzchni 95 x 60 m wraz z terenem przyległym (ok. 2500m2) na sezon 2020. Urząd Miasta i Gminy w Kórniku zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty i skosztorysowanie prac renowacyjnych boiska do piłki nożnej zlokalizowanego w Kamionkach przy ul. Mieczewskiej 2 w 2020 roku wg załączonej specyfikacji określającej plan naszych działań.

Wszystkie prace muszą być wykonane maszynami do profesjonalnej pielęgnacji muraw sportowych, a ciągniki z nimi związane muszą posiadać ogumienie trawnikowe lub green’owe.

1. Termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2020 roku.

2. Kryterium wyboru ofert:
cena: 100%

Należy wykazać referencje na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na boisku sportowym powierzchni min. 6 000m2 potwierdzającą, że roboty zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki.
Należy wykazać opłacone OC działalności firmy na kwotę min. 200.000,00 PLN