Koninko, skrzyżowanie ul. Radiowej i ul. Telewizyjnej.
Kolizja samochodu i motoru.
Spowolnienie ruchu, tworzy się korek wokół „słynnej stodoły”.
Wszyscy cali.