Dnia 12 marca 2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął listę rankingową projektów zgłoszonych w ramach naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej, realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego w 2020 roku, w ramach Programu „Szatnia na Medal”. Złożony w lutym br. wniosek o dofinansowanie, w wysokości 100.000,00 zł, budowy zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku piłkarskim w Kamionkach, zlokalizowanym przy kompleksie Orlik znalazł się na liście rezerwowej.