Szanowni Państwo,

👉Wczoraj Rząd RP podjął decyzję dotyczącą możliwości otwarcia przedszkoli, żłobków i szkół w zakresie oddziałów przedszkolnych. Odpowiedzialność za ich właściwe przygotowanie została przerzucona na samorządy.

🔴Podjąłem bardzo trudną decyzję tak dla rodziców, jak i dla mnie, że w Naszej Gminie samorządowe placówki nie zostaną otwarte od 6 maja. Otwarcie placówek musi być przemyślane i zrobione w odpowiedzialny sposób.
Zobowiązałem Dyrektorów placówek do przeprowadzenia analizy możliwości otwarcia placówek, uwzględniając wytyczne przygotowane przez Rząd RP (których de facto nie ma).
W najbliższy poniedziałek, 4 maja odbędzie się spotkanie z dyrektorami, na którym zostaną omówione możliwości otwarcia placówek oraz procedury ich funkcjonowania. Po tym spotkaniu podejmę decyzję o możliwym terminie wznowienia działalności poszczególnych placówek, mając szczególnie na uwadze bezpieczeństwo dzieci, rodziców oraz pracowników.

👉Biblioteka Publiczna w Kórniku – Pani dyrektor Elżbieta Duszczak wspólnie z pracownikami oraz w porozumieniu ze mną przygotowuje otwarcie Biblioteki w Kórniku oraz Fili w Bninie, zachowując reżim epidemiologiczny.

👉Kórnicki Ośrodek Kultury – Pan dyrektor Sławomir Animucki wspólnie z pracownikami oraz w porozumieniu ze mną przygotowuje otwarcie KOK zachowując reżim epidemiologiczny.

👉Centrum Rekreacji i Sportu OAZA – Pan dyrektor Wojciech Kiełbasiewicz wspólnie z pracownikami oraz w porozumieniu ze mną przygotowuje otwarcie ORLIKÓW zachowując reżim epidemiologiczny.

🔴O wypracowanych zasadach korzystania z ww. placówek oraz podjętych decyzjach będziemy Państwa informować na bieżąco.

👉 Ilość osób objętych kwarantanną na terenie Miasta i Gminy Kórnik wynosi 2️⃣4️⃣.

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
Przemysław Pacholski