Minister Edukacji Narodowej poinformował, że nauka w szkołach i placówkach oświatowych będzie realizowana na odległość aż do wakacji tj. 26 czerwca. Tradycyjne zajęcia nie będą się odbywać.

Pan Minister Piontkowski i jego ważne wypowiedzi na konferencji:
„Prace domowe są potrzebne, ale stosowane rozsądnie. Nauczyciel powinien kontaktować się z innymi nauczycielami i zadawać pracę domową w porozumieniu z nimi, tak aby nie przytłaczać jednocześnie dużą liczbą prac.”

„Mieliśmy 2 wyjścia. Nie robić nic i zostawić uczniów samych sobie, albo próbować uczyć przy wykorzystaniu metod, jakie są dostępne. Nauczyciele stanęli na wysokości zadania. Szybko nauczyli się korzystać z nowoczesnych narzędzi i technologii.”