Ponad 272 tys. tegorocznych maturzystów przystąpiło dziś, 8 czerwca do egzaminu z języka polskiego. To pierwszy z zaplanowanych egzaminów maturalnych, które będą przeprowadzone od 8 do 29 czerwca. W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, egzamin dojrzałości odbywa się tylko w formie pisemnej. 

Egzamin maturalny 2020 – terminy

Epidemia koronawirusa spowodowała nie tylko zawieszenie tradycyjnych zajęć w szkołach i placówkach oświatowych, ale wymusiła również zmianę harmonogramu egzaminu maturalnego. Tegoroczny egzamin dojrzałości przeprowadzony jest w następujących terminach:

 • termin główny – 8-29 czerwca br.,
 • termin dodatkowy – 8-17 lipca br.

Ogłoszenie wyników odbędzie się 11 sierpnia br. Sesja poprawkowa egzaminu maturalnego dla uczniów, którzy nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu, zostanie przeprowadzona 8 września br. (wtorek) o godz. 14:00. Będzie to egzamin wyłącznie w formie pisemnej. Wyniki z tego egzaminu będą ogłoszone 30 września br.

Egzamin maturalny – przedmioty obowiązkowe

Każdy maturzysta przystępuje obowiązkowo do egzaminu z:

 • języka polskiego na poziomie podstawowym – minimum 30%,
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym – minimum 30%,
 • matematyki na poziomie podstawowym – minimum 30%,
 • 1 przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym albo – w przypadku języków obcych – dwujęzycznym – egzamin z tego przedmiotu nie ma progu zaliczenia,

Dodatkowo absolwenci szkół i klas z językiem mniejszości narodowych przystępują do egzaminu z języka mniejszości narodowej na poziomie podstawowym i aby go zdać muszą otrzymać minimum 30% punktów.

Egzamin maturalny – przedmioty dodatkowe

Maturzyści mogą zdawać także egzamin z przedmiotów dodatkowych. Wówczas mają do wyboru od 1 do 5 kolejnych przedmiotów (na poziomie rozszerzonym albo – w przypadku języków obcych – dwujęzycznym) – bez progu zaliczenia.

Wybory maturzystów − liczba wybranych przedmiotów dodatkowych – kształtują się następująco:

 • 1 przedmiot dodatkowy − 39,7% zdających,
 • 2 przedmioty dodatkowe − 31,5% zdających,
 • 3 przedmioty dodatkowe − 23,5% zdających,
 • 4 i więcej przedmiotów dodatkowych − 5,3% zdających.
 • Facebook
 • Twitter
 • Evernote
 • Pinterest
 • Gmail
 • Print Friendly
 • LinkedIn
 • Blogger
 • Facebook
 • Twitter
 • Evernote
 • Pinterest
 • Gmail
 • Print Friendly
 • LinkedIn
 • Blogger

Źródło: GOV.pl