Uchwalona przez Sejm 19 czerwca 2020 r. ustawa [1] wprowadziła zmiany w przepisach o dodatkowym zasiłku opiekuńczym. Ustawa weszła w życie 24 czerwca 2020 r., ale z mocą obowiązującą od 25 maja 2020 r.

Zgodnie z przepisami ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku do lat 8, które nie mają orzeczenia o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku:

Okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje od 25 maja 2020 r. do 26 lipca 2020 r. [2]

Źródło: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/dodatkowy-zasilek-opiekunczy/3449060