O inwestycji: droga powiatowa Gądki-Dachowa-Szczodrzykowo ℹℹ
Przebudowa ulicy Poznańskiej w Dachowie, budowa sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji – etap 2 📢 📣📣📣
Zadanie realizowane jest wspólnie z Powiatem Poznańskim.
▪ Udział środków Gminy Kórnik wynosi 2,7 mln zł, drugie tyle przekazuje Starostwo Powiatowe.
▪ Dotacja z funduszu dróg samorządowych jest spodziewana na kwotę ok. 4,5 mln zł.
▪ Sieć wodociągowa będzie finansowana przez Gminę ze środków pozyskanych z Aquanet S.A., szacowany koszt to około 2,4 mln zł.
▪ Kolektor sanitarny finansowany będzie ze środków własnych, przewidywany koszt to kwota 2,8 mln zł.

Zakres rzeczowy zadania to:
👉 Sieć wodociągowa o długości ok. 1,8 km.
👉 Przebudowa pasa drogowego, wraz z wykonaniem chodników oraz ścieżki rowerowej o długości 1,8 km.
👉 Kolektor sanitarny o długości ok. 1,6 km.
👉 Budowa nowych linii oświetleniowych i przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej.


W ramach przebudowy drogi powiatowej Gądki-Dachowa-Szczodrzykowo zostały w poprzednich latach zrealizowane etapy 1 i 3. Obecnie będzie realizowany etap 2 przez miejscowość Dachowa. W latach ubiegłych realizacja była również finansowana przy udziale środków Miasta i Gminy Kórnik w wysokości stanowiącej 50% kosztów przebudowy drogi, a sieć wodociągowa finansowana była przez Gminę Kórnik ze środków pozyskanych ze spółki Aquanet S.A.


⚠⚠ Na 3 etapie od Dachowy do Szczodrzykowa wystąpiła kolizja z rurociągiem gazowym wysokiego ciśnienia. Obecnie Zarząd Dróg Powiatowych jest na etapie uzgodnień sposobu usunięcia kolizji, a kilkumetrowy brakujący odcinek zostanie zrealizowany do końca roku. ⚠


Przetarg nieograniczony na budowę 2 etapu (ostatniego) jest w przygotowaniu do ogłoszenia.
🗓 Zakończenie drugiego etapu przebudowy drogi wraz z budową infrastruktury technicznej planuje się w terminie do 30.06.2021 r.
Łączny koszt przedsięwzięcia stanowi kwotę około 3⃣6⃣ mln zł.
Dodatkowo Gmina Kórnik przekazała nieodpłatnie niezbędny grunt do przebudowy drogi o wartości około 1,2 mln zł.

Źródło: Burmistrz Miasta i Gminy Przemysław Pacholski

 • Facebook
 • Twitter
 • Evernote
 • Pinterest
 • Gmail
 • Print Friendly
 • LinkedIn
 • Blogger
 • Facebook
 • Twitter
 • Evernote
 • Pinterest
 • Gmail
 • Print Friendly
 • LinkedIn
 • Blogger