„W dniu 19 sierpnia br. w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego odbyła się rozprawa administracyjna w sprawie złego stanu technicznego rzeczonego budynku stodoły w Koninku. W wyniku przeprowadzonego postępowania, ze względu na zły stan techniczny zostanie wydana decyzja nakazująca rozbiórkę budynku stodoły pod rygorem natychmiastowej wykonalności. Wydana decyzja da możliwości do podjęcia przez właściciela budynku (KOWR) działań pozwalających na szybką likwidację występującego zagrożenia bezpieczeństwa, a Zarządowi Dróg Powiatowych na przywrócenie drogi do użytkowania.”

Źródło: Miasto i Gmina Kórnik