Na ostatniej Komisji Infrastruktury, podjęto temat dróg rowerowych w Gminie. Oczywiście wszyscy jednogłośnie mówią, że jest to priorytet gminy. Przedstawiono aktualny stan dróg rowerowych oraz plany:

Zrealizowane ścieżki pieszo – rowerowe

Kórnik Promenada3.138,00 m
Kórnik ul. Śremska1.025,50 m
Kórnik ul. Woźniaka1.100,00 m
Kórnik ul. Witosa1.057,00 m
Kamionki-Szczytniki2.416,00 m
Żerniki ul. Stachowska2.000,00 m
Droga powiatowa 2461P Borówiec: ul. Poznańska, ul. Główna, Kamionki: ul. Poznańska do ronda4.900,00 m
Runowo701,00 m
Droga powiatowa 2477P Gądki Szczodrzykowo3.300,00 m
Dziećmierowo-Szczodrzykowo (do stacji PKP)1.477,00 m
RAZEM:21.114,50 m

.

Planowane do realizacji ścieżki pieszo – rowerowe

Kamionki ul. Spacerowa715,00 m
Węzeł Gądki3.800,00 m
Od węzła Koninko do Żerniki ul. Stachowska812,40 m
Robakowo ul. Szkolna1.500,00 m
DW 431 od granicy z gminą Mosina do os. Świerkowego w Mościenicy4.000,00 m
Droga powiatowa 2472P od granicy z gminą Mosina wzdłuż ul. Św. Mikołaja do istniejącego chodnika w Radzewie1.500,00 m
Droga powiatowa 2477P Gądki – Szczodrzykowo1.600,00 m
RAZEM:13.927,40 m