17.7 C
Kórnik
czwartek, 25 lutego, 2021

Żłobek „Hocki Klocki” ogłasza nabór na stanowisko sekretarki

Żłobek „Hocki Klocki” ul. Porannej Rosy 2, 62-023 Kamionki w Kamionkach poszukuje osoby do pracy na stanowisko Sekretarki.

1.Warunki zatrudnienia:
a) forma zatrudnienia – umowa o pracę;
b) wymiar zatrudnienia – 1/4 etatu.

2. Wymagania związane ze stanowiskiem
a) niezbędne:
– obywatelstwo polskie;
– pełna zdolnść do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
– stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku;
– niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;
– posiadanie wykształcenia średnie;
– mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku;
– umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Widows 7, pakiet biurowy Microsoft Office, Excel, Lex);
– umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
– wysoka kultura osobista.

b) dodatkowe:
– komunikatywność,
– referencje z poprzednich zakładów pracy,
– odpowiedzialność i rzetelność,
– sumienność,
– umiejętności planowania,
– umiejętność pracy w zespole,

3. Zakres zadań:
– kontakt z klientem zewnętrznym i wewnętrznym, przyczynianie się do dobrego imienia placówki poprzez swoją wiedzę fachową oraz kulturalny i uczynny stosunek do współpracowników, rodziców i dzieci,
– prowadzenie prawidłowego obiegu dokumentów, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
– obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej, w tym przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji wpływającej oraz przedstawianie jej do dekretacji,
– przygotowanie zleconych dokumentów, sprawozdań, pism, listów, odbieranie telefonów zewnętrznych i wewnętrznych przyjmowanie rozmów telefonicznych, przyjmowanie interesantów, udzielanie informacji, a w razie potrzeby kierowanie do właściwych osób według kompetencji,
– kontrolowanie terminów i przekazywanie informacji innym komórkom,
– sporządzanie stosownej dokumentacji związanej z pracą sekretariatu,
– wydawanie delegacji służbowych,
– zbieranie informacji potrzebnych do opracowywania sprawozdań,
– prowadzenie rejestru faktur,
– prowadzenie składnicy akt w zakresie ustalonym instrukcją kancelaryjną i archiwalną,
– wykonywanie innych zadań administracyjnych zleconych przez Dyrektora, wykonywanie czynności służbowych  najlepszej  woli  i staranności, przy pełnym wykorzystaniu czasu pracy,
– przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i tajemnicy służbowej,
– prowadzenie ewidencji przydziału odzieży roboczej dla pracowników,
– prowadzenie spisu zarządzeń Dyrektora,
– prowadzenie  na bieżąco rejestru dzieci uczęszczających do żłobka,
– protokółowanie zebrań obsługi prowadzonych przez Dyrektora,
– dbanie o powierzone mienie oraz zapobieganie wszelkim przejawom marnotrawstwa i nadużyciom,
– przestrzeganie zasad tajemnicy służbowej,
– informowanie dyrektora o stanie załatwianych spraw i ewentualnych trudnościach,
– załatwianie innych czynności zleconych przez Dyrektora.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
– CV, list motywacyjny;
– kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
– kopie świadectw pracy;
– kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
– podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
– podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia;
– klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie
do dnia 17 grudnia 2020r. do godz.15:00

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta pracy – sekretarka” w sekretariacie Żłobka „Hocki Klocki”, ul. Porannej Rosy 2, 62-023 Kamionki lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z wybranymi kandydatami.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl)

Źródło: https://bip2.wokiss.pl/kornikm/bip/praca-konkursy-nabory/2020-rok.html

Powiązane artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Śledź nas na

988FaniLubię
55ObserwującyObserwuj
0SubskrybującySubskrybuj

Ostatnie Wiadomości