Komisja Rewizyjna – przyjęcie wniosku absolutoryjnego.

W dniu 29.04.2021 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Miasta i Gminy Kórnik, na której rozpatrywano m.in wniosek o udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik absolutorium z wykonania budżetu za rok 2020.

Poniżej prezentujemy opinie komisji rewizyjnej zawartej we wniosku.

Opinia Komisji Rewizyjnej

Komisja Rewizyjna dokonała kontroli zgodnie z przyjętym planem pracy Komisji Rewizyjnej – uchwałą nr UCHWAŁA XXVIII/375/2021 RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK z dnia 27 stycznia oraz przyjętym harmonogramem pracy KR – w celu sporządzenia wniosku o udzielenie burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik absolutorium z wykonania budżetu za rok 2020.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrole w okresie od 8 do 9 kwietnia 2021r.
Ze względu na wprowadzony w kraju stan epidemii wywołany koronawirusem SARS-Cov-2, skład zespołu kontrolującego, został ograniczony do dwóch osób oraz zostały zachowane stosowne środki ostrożności (maseczki, rękawiczki itp.). Kontrole zostały przeprowadzone przy współudziale kierowników kontrolowanych jednostek lub upoważnionych pracowników UMiG w Kórniku. Kontrole odbywały się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku oraz Szkole Podstawowej w Kamionkach.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

 1. Wydatkowanie środków finansowych na inwestycje:
 1. Budowa parkingu w Szczodrzykowie
 2. Budowa chodnika przy ul. Kantego w Kórniku
 3. Budowa miejsc parkingowych przy cmentarzu w Bninie
 1. Kontrola zadań inwestycyjnych z środków niewygasających z upływem roku 2020 (wszystkie zadania)
 1. Kontrola wydatkowania środków finansowych przez jednostki i instytucje:
 1. Szkoła Podstawowo nr 2 w Kórniku
 2. Szkoła Podstawowa w Kamionkach
 3. Kontrola wydatkowania środków finansowych przekazanych do dyspozycji Sołectwom:
  1. Borówiec
  2. Borówiec Nowy
  3. Skrzynki
  4. Mościenica
  5. Gądki
  6. Robakowo Osiedle
 4. Kontrola Burmistrza jako zgromadzenia wspólników spółki Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS Sp. z o.o. w zakresie określonym
  w ustawie.

Podsumowanie przeprowadzonych kontroli:

Kontrole Komisji Rewizyjnej wykazały prawidłowe działania Burmistrza, podejmowane decyzje cechowała gospodarność, rzetelność i celowość.

Wszystkie protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisji Rewizyjnej są dostępne w Biurze Rady Miasta i Gminy Kórnik.

Ponadto Komisja Rewizyjna dokonała analizy sprawozdań finansowych.

Zgodnie z uchwałą Nr XVII/2019 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 grudnia 2019r.
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kórnik na 2020 rok, z późniejszymi zmianami, plan dochodów na 2020 rok wynosił 233.477.900,47zł, natomiast uzyskano dochody w wysokości 235.478.090,90zł.co stanowi 100,86% planu.

Zgodnie z uchwałą Nr XVII/2019 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 grudnia 2019r.
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kórnik na 2020 rok, z późniejszymi zmianami, plan wydatków na 2020 rok wynosił 246.843.221,47,00zł, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 220.672.545,06 zł, co stanowi 89,40% planu.

Komisja porównała zgodność sprawozdawczości budżetowej kierowanej do Regionalnej Izby Obrachunkowej ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy przedkładanym Radzie Miasta i Gminy Kórnik. Stwierdzono zgodność danych wynikających ze sprawozdań.

Oddzielną analizą objęto sprawozdania finansowe sporządzone na dzień 31.12.2020r.

– bilans z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kórnik

– łączny bilans jednostek budżetowych

– łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych

– łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych.

Komisja Rewizyjna w dniu 21 kwietnia br. zapoznała się z informacją dotyczącą stanu mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej zawartej w uchwale nr uchwale nr SO-19/0954/158/2021 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2021 r. Skład Orzekający: Przewodnicząca: Aldona Pruska Członkowie: Grażyna Wróblewska i Katarzyna Kosmowska wyraziły pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kórnik za rok 2020 wraz z informacją o stanie mieniajednostki samorządu terytorialnego.

Podsumowanie:

Kontrole Komisji Rewizyjnej wykazały prawidłowe działania Burmistrza, podejmowane decyzje cechowała gospodarność, rzetelność i celowość. Komisja Rewizyjna rozpatrzyła pozytywnie sprawozdania finansowe i budżetowe, sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Kórnik. Komisja Rewizyjna zapoznała się z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury: Biblioteki Publicznej w Kórniku oraz Kórnickiego Ośrodka Kultury za 2020 r.

Wszystkie protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisji Rewizyjnej są dostępne w Biurze Rady Miasta i Gminy Kórnik.

Głosowanie:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Powiązane artykuły

Śledź nas na

1,241FaniLubię
55ObserwującyObserwuj
0SubskrybującySubskrybuj

Ostatnie Wiadomości