Straż Miejska Miasta i Gminy Kórnik – Sprawozdanie za czerwiec.

Poniżej prezentujemy najważniejsze wycinki sprawozdania Komendanta Straży Miejskiej Miasta i Gminy Kórnik.

  1. W omawianym okresie Strażnicy Miejscy w trakcie wykonywanych obowiązków służbowych ujawnili ogółem 116 sprawców wykroczeń:
    1. Mandaty karne nałożono w 29 przypadkach na kwotę 5 000,00 zł , z czego 86 % stanowiły wykroczenia porządkowe i 14 % wykroczenia drogowe.
    2. W 87 przypadkach zastosowano środki oddziaływania wychowawczego poprzez pouczenie zgodnie z art. 41 kodeksu wykroczeń.

Strażnicy Miasta i Gminy Kórnik podjęli 256 interwencji z czego 167 własnych i 92 zgłoszone przez mieszkańców.

Kilka wybranych interwencji:

  1. W omawianym okresie Strażnicy Miejscy dokonywali kontroli posesji mieszczących się w miejscowości Kamionki ul. Poznańska, Rogalińska, Porannej Rosy podczas których zwracali uwagę na przestrzeganie przepisów dotyczących złożenia deklaracji na odpady zgodnie z ustawą utrzymania czystości i porządku w gminach, wyposażenia posesji w pojemniki na odpady zgodnie z obowiązującym regulaminem na terenie gminy Kórnik.

    Ogółem skontrolowano 121 posesji podczas których ujawniono następujące nieprawidłowości:

ul. Poznańska w 6 przypadkach ujawniono nieprawidłowości w zakresie ilości osób zamieszkujących do ilości osób zadeklarowanych (w deklaracji właściciele posesji podawali mniejszą ilość osób), w 2 przypadkach całkowity brak złożenia deklaracji;

ul. Porannej Rosy w 5 przypadkach ujawniono nieprawidłowości w zakresie ilości osób zamieszkujących do ilości osób zadeklarowanych (w deklaracji właściciele posesji podawali mniejszą ilość osób), w 1 przypadku całkowity brak złożenia deklaracji;

– ul. Rogalińska bez uwag.

Właściciele posesji w których ujawniono nieprawidłowości zostali ukarani grzywnami za wykroczenie stypizowane w art. 10 ust. 2b ustawy utrzymania czystości i porządku w gminach, w 4 przypadkach prowadzone są czynności wyjaśniające zmierzające do skierowania wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. z uwagi na odmowę przyjęcia mandatu karnego.

  1. W dniu 10.06.2021 r około godz. 17.50 patrol Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie dotyczące zanieczyszczenia cieku wodnego Głuszynka w m. Borówiec. Na miejsce wezwano PSP z Poznania celem neutralizacji zanieczyszczenia oraz ustalenie jakimi substancjami ciek został zanieczyszczony. W wyniku wykonanych badań wyeliminowano skażenie substancjami ropopochodnymi lub chemicznymi, potwierdzono skażenie biologiczne. Dokonano opatrolowania brzegu cieku celem ustalenia miejsca z którego pochodzi zanieczyszczenie wynik negatywny. Wykonano dokumentację zdjęciową oraz sporządzono notatkę, całość dokumentacji zgodnie z właściwością przekazano do dalszego służbowego wykorzystania do WOŚiR UMiG Kórnik.
  1. W dniu 15.06.2021 r około godz. 16.00 patrol Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie dotyczące podejrzenia wylewania nieczystości ciekłych do rowu melioracyjnego w miejscowości Dachowa. Na miejscu zdarzenia strażnicy miejscy potwierdzili zanieczyszczenie rowu melioracyjnego przez ścieki, podczas sprawdzania cieku wodnego ujawnili nielegalne przyłącze do przepustu z którego wydobywały się nieczystości ciekłe. Na podstawie wykonanych czynności wytypowali posesje z której mogą pochodzić nieczystości. Podczas przeprowadzonej kontroli posesji w miejscowości Dachowa mieszczącej się przy ul. Poznańskiej ujawnili następujące braki: a) brak umowy na wywóz nieczystości płynnych, b) brak potwierdzeń wywozu nieczystości płynnych (rachunków, opłat), c) pojemnik na odpady bytowe zbyt mały do ilości wytwarzanych odpadów ( 7 osób zamieszkujących posesje). W trakcie wykonywanej kontroli właściciel posesji przyznał się do wylewania ścieków przez nielegalne przyłącze, które sam zainstalował. W związku z powyższym właściciel posesji został ukarany MKK oraz zobowiązany do usunięcia nielegalnego przyłącza, zwiększenia pojemnika na odpady celem utrzymania czystości, oraz zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych. O powyższej sprawie i dokonanych ustaleniach poinformowano pisemnie WOŚiR UMiG Kórnik.

Źródło: kórnik.esesja.pl
Autor: Tomasz Haremza

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Powiązane artykuły

Śledź nas na

1,241FaniLubię
55ObserwującyObserwuj
0SubskrybującySubskrybuj

Ostatnie Wiadomości