Na ostatniej Sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik, zaprezentowano wykaz przetargów zrealizowanych oraz w trakcie przygotowania. Pojawiło się kilka nowych, m.in.:

  1. Budowa Oświetlenia ul. Pod Borem i ul. Pod Lasem w Borówcu – ogłoszony, termin realizacji: 31.07.2020
  2. Budowa Oświetlenia ul. Olchowa, Promienna, Sportowa, Spacerowa – w trakcie przygotowywania, termin realizacji: 31.10.2020
  3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębiec – w trakcie przygotowywania, termin realizacji: 30.05.2020
  4. Budowa ul. Wrzosowej w Borówcu – w trakcie przygotowywania, termin realizacji: 31.07.2020
  5. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Borówcu i budowa podjazdu dla niepełnosprawnych – w trakcie przygotowywania, termin realizacji: 30.09.2020
  6. Opracowanie projektu budowlano – architektonicznego i wykonawczego dla budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Gądki, wraz z infrastrukturą techniczną, ścieżkami rowerowymi i ciągami komunikacyjnymi. – w trakcie przygotowywania ogłoszenie w marcu, termin realizacji: 30.09.2021

    Pełny wykaz przetargów na dzień 25.02.2020 —> POBIERZ TUTAJ
    Przetargi ogłoszone –> BIP KÓRNIK