„Krzyż w Borówcu został zniszczony. Dla katolików symbol ten ma szczególne znaczenie. Obok wymalowano jeszcze napisy LGBT itd.

Nie ma zgody na akty wandalizmu i takim działaniom stanowczo się sprzeciwiam. Są inne sposoby na wyrażanie swoich poglądów. Jeśli chcemy być szanowani, szanujmy innych.

Dodam, że tymi samymi kolorami sprayów zniszczone zostały wszystkie! banery wyborcze Andrzeja Dudy (w tę samą noc, więc może to być ten sam sprawca).

Jeśli ktoś dysponuje nagraniami lub informacjami w tej sprawie, proszę o kontakt z policją.” – taka informacje na swoim profilu facebookowym umieściła Pani Sołtys Borówca.

Popieramy w 100% i szukamy sprawcy, prosimy o przekazywanie wszystkich informacji na Policje w Kórniku.