Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Sowiej, Międzylesie, Szarotkowej i Bratkowej w Szczytnikach, gm.Kórnik.

Terminy:

Zamieszczenie : 01-09-2020 15:16:00
Składanie: 11-09-2020 10:00:00
Otwarcie : 11-09-2020 10:05:00
Tryb: Zapytanie ofertowe